Đăng ký Form bên dưới để nhận email Bảng Giá và Phương thức thanh toán trực tiếp từ Chủ Đầu Tư sớm nhất.

PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

CÁC ĐỢT

TIẾN ĐỘ

SỐ TIỀN THANH TOÁN

GIỮ CHỖ Đặt cọc 50.000.000 VND
ĐỢT 1 15 ngày sau khi cọc, ký thỏa thuận mua (08/2018) 10%
ĐỢT 2 Ký Hợp Đồng Mua Bán 15%
ĐỢT 3 Trong vòng 5 ngày khi hoàn thành xong sàn tầng 5 5%
ĐỢT 4 Trong vòng 5 ngày khi hoàn thành xong sàn tầng 10 5%
ĐỢT 5 Trong vòng 5 ngày khi hoàn thành xong sàn tầng 15 5%
ĐỢT 6 Trong vòng 5 ngày khi hoàn thành xong sàn tầng 20 5%
ĐỢT 7 Trong vòng 5 ngày khi hoàn thành xong sàn tầng 25 5%
ĐỢT 8 Trong vòng 5 ngày khi hoàn thành xong sàn tầng 30 5%
ĐỢT 9 Cất nóc tầng mái, hoàn thành tầng thô 5%
ĐỢT 10 Thông báo bàn giao căn hộ 35%
ĐỢT 11 Bàn giao sổ đỏ 5%


Eco Green Sai Gon

Real Park City